Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Հաճախորդի իրավունքները

Հարգելի հաճախորդ,

       Եթե Դուք ունեք առաջարկներ կամ դիմում-բողոքներ Ընկերության մատուցած ծառայությունների կամ սպասարկման որակի վերաբերյալ, ապա խնդրում ենք ծանոթանալ Ընկերության հաճախորդների կողմից ներկայացվող նամակների կամ դիմում-բողոքների ընդունման ներքին իրավական կարգին։ Նամակները կամ դիմում-բողոքները ընդունվում են Ընկերության գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեով`  contact@sef.am, կամ փոստով` «ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ», Երվանդ Քոչարփ. 19/19:
  Դուք նաև իրավունք ունեք ստանալու  «ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ » ՈՒՎԿ-ի վերաբերյալ.

Ա.«Վարկային կազմակերպությունների վերաբերյալ» ՀՀ օրենքի 14.1 հոդվածի 3-րդ կետով` (Օրենքը կարող եք գտնել` www.cba.am կայքում) սահմանված տեղեկատվության պատճենները:
Բ. Ընկերության մատուցած ծառայությունների և դրանց սակագների մասին տեղեկատվություն:
 
Վերոնշյալ տեղեկատվությունը Ընկերությունը տրամադրում է Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն`  Ընկերության գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ, էլեկտրոնային եղանակով` contact@sef.am  հասցեով, կամ փոստով` «ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ», Երվանդ Քոչար փ. 19/19: Վճարը թղթային մեկ տպագիր էջի համար կազմում է 5 ՀՀ դրամ, էլեկտրոնային առաքման դեպքում գումարներ չեն գանձվում:

  
Հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջի քննության գործընթաց
 
Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր 
Թարմացվել է ` 26.11.2011(16:11)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: