Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Կորպորատիվ կառավարում

ՍԵՖ-ի առաջնային նպատակն է` ապահովել կառավարման, միկրոֆինանսական  տեխնոլոգիաների կիրառման և ծառայությունների մատուցման միջազգային չափանիշներին համապատասխան մակարդակ` սահմանված Վորլդ Վիժն Ինտերնեյշնլ կողմից: Գործունեության բոլոր ասպարեզներում պարզ, չափելի և գնահատելի միջավայր ստեղծելու համար: 2003թ.-ից սկսած ՍԵՖ-ը զարգացրել և ներկայացրել է ավելի քան 50 կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, ինչպես նաև նորմեր և նորմատիվներ տվյալ ընթացակարգերի և կարգերի արդյունավետ կիրառումն ապահովելու համար:


 Կարգերի և ընթացակարգերի արդյունավետ կիրառումը վերահսկվում է ինչպես ներքին վերահսկողի կողմից, որը հաշվետու է  խորհուրդին, այնպես արտաքին աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից:

Վորլդ Վիժնի և Վիժն Ֆանդի Կորպորատիվ կառավարման ուղեցույց
Թարմացվել է ` 04.11.2011(17:01)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: